Vogelhospitaal Naarden

Vogelhospitaal Naarden  

Sinds 1957 bevindt zich in Naarden een door Vogelbescherming Nederland en door het ministerie van LNV erkend vogelhospitaal.

Daar worden wilde vogels, die niet meer op eigen vleugels verder  kunnen, opgevangen en gerevalideerd.
En met succes! Ongeveer 75% van de  ‘patiënten’ kan weer in de natuur worden vrijgelaten.

Het ligt aan de rand van de oude vesting van Naarden. Het hele  complex beslaat een relatief klein oppervlak dat zo efficiënt mogelijk  is ingedeeld.

Verzorging

Elke vogel wordt eerst onderzocht, waarna het opvangplan wordt  bepaald.
 Is een vogel ernstig gewond, dan zal hij eerst de  behandelkamer in moeten, om vervolgens aan te sterken in de ziekenboeg.
   Vogels die alleen maar medicijnen of extra voeding nodig hebben, gaan direct de ziekenboeg in. En voor de meest kwetsbare of nog piepjonge  exemplaren is er een speciale ruimte met couveuses.

Vogels die zich na deze crisisopvang zelf kunnen redden en jonge  vogels die bijna zelfstandig kunnen eten verhuizen voor revalidatie naar   een van de grote volières.
 Deze zijn aangepast aan de  leefomstandigheden van de verschillende vogelsoorten. 
Zo zijn er aparte   verblijven voor kust- en watervogels, moerasvogels, zangvogels,  roofvogels en uilen.
 Daarin kunnen ze trainen met lopen, vliegen en  voedsel zoeken. Eenmaal op krachten gekomen worden zij weer naar de  natuur teruggebracht.

VOGELHOSPITAAL

Burg. J. Visserlaan 1
1411 BR Naarden
Tel. 035 – 6 945 658