Pimpelmezennestkast puntdak, kleine mezensoorten

Pimpelmezennestkast met puntdak

Nestkastje geschikt voor kleine mezensoorten zoals; pimpelmees, glanskopmees, kuifkopmees. Ook nestkasten andere vogelsoorten beschikbaar.

De mezennestkast is uitgevoerd met een afneembaar puntdak, zodat de nestkast makkelijk kan worden schoongemaakt. Pimpelmezen broeden tot in de maand augustus. Maak de nestkast dus niet te vroeg schoon.

Geheel is netjes afgewerkt en het dak is bedekt met dakleer met leislag.

Deze mezennestkast kost € 17,50

Gebruik het contactformulier voor vragen of bestellingen.

 

De pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) is een mees die in vrijwel heel Europa voorkomt en regelmatig te zien is. Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struwelen. Pimpelmezen zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel. De populatie pimpelmezen in Nederland is nog altijd stijgende.

 

Pimpelmezen leven vooral in bosrijke gebieden. Tuinen met veel groenvoorzieningen behoren in de ogen van een pimpelmees ook hiertoe. De meeste plaatsen waar zij te vinden zijn, zijn tussen struikgewas, houtwallen en houtsingels. Ze voelen zich echter overal waar bomen staan al thuis. Pimpelmezen zijn weliswaar schuwer dan hun soortgenoot de koolmees, maar wel een stuk slimmer en ze kunnen slimme trucjes leren om aan voedsel te komen. Het geschatte aantal koppels pimpelmezen in Nederland staat op ongeveer 275.000 – 325.000 en stijgt nog steeds. De gemiddelde leeftijd van een pimpelmees in goede levensomstandigheden bedraagt ongeveer 3 jaar, met weinig roofdieren en zachte winters kan ook een leeftijd van 8 jaar worden bereikt. De oudste geregistreerde pimpelmees werd 19 jaar.

(Bron Wikipedia)

pimpelmeesnestkast