Pimpelmezennestkast, kleine mezensoorten

Pimpelmezennestkast. Mezennestkast voor kleine mezensoorten.

Nestkastje geschikt voor kleine mezensoorten zoals; pimpelmees, glanskopmees, kuifkopmees.

Uitgevoerd met afneembaar dak. Pimpelmezen broeden tot in de maand augustus. Maak de nestkast dus niet te vroeg schoon.

Prijs is : € 15,00 Gebruik het contactformulier voor vragen of de bestellingen.

 

 

 

Mezennestkast met puntdak.

Ook dit nestkastje is geschikt voor kleine mezensoorten zoals; pimpelmees, glanskopmees, kuifkopmees.

De mezennestkast is uitgevoerd met een afneembaar puntdak, zodat de nestkast makkelijk kan worden schoongemaakt. Geheel is netjes afgewerkt en het dak is bedekt met dakleer met leislag.

Prijs is : € 17,50 Gebruik het contactformulier voor vragen of  bestellen.

 

De pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) is een mees die in vrijwel heel Europa voorkomt en regelmatig te zien is. Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struwelen. Pimpelmezen zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel. De populatie pimpelmezen in Nederland is nog altijd stijgende.

 

Pimpelmezen leven vooral in bosrijke gebieden. Tuinen met veel groenvoorzieningen behoren in de ogen van een pimpelmees ook hiertoe. De meeste plaatsen waar zij te vinden zijn, zijn tussen struikgewas, houtwallen en houtsingels. Ze voelen zich echter overal waar bomen staan al thuis. Pimpelmezen zijn weliswaar schuwer dan hun soortgenoot de koolmees, maar wel een stuk slimmer en ze kunnen slimme trucjes leren om aan voedsel te komen. Het geschatte aantal koppels pimpelmezen in Nederland staat op ongeveer 275.000 – 325.000 en stijgt nog steeds. De gemiddelde leeftijd van een pimpelmees in goede levensomstandigheden bedraagt ongeveer 3 jaar, met weinig roofdieren en zachte winters kan ook een leeftijd van 8 jaar worden bereikt. De oudste geregistreerde pimpelmees werd 19 jaar. (Bron Wikipedia)

De Glanskopmees

De vogel is maar klein, ongeveer het formaat van een pimpelmees. De glanskop lijkt uiterlijk sterk op de matkop, maar de zang is duidelijk verschillend. De twee soorten worden daarom als tweelingsoorten beschouwd. Bij de glanskop ontbreekt de lichte baan op de armpennen en ze heeft een glanzende kopkap. Voor onderscheid met de matkop is het geluid belangrijk. De glanskop is te herkennen aan het scherpe ies-toontje vooraan in elke roep. Het wordt gevolgd door een afgekapt èk: siestsjèk.

Voorkomen

De glanskop komt in het overgrote deel van Europa het hele jaar voor, waaronder in Nederland en België. Uitzonderingen zijn Ierland, IJsland, Noord-Scandinavië, Spanje en Portugal. Glanskoppen komen veel voor in loofbossen en gemengde bossen, parken en grotere tuinen met bomen en struiken.

Levenswijze

In het voorjaar en vroege zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine diertjes. Vanaf de late nazomer staan er ook zaden op het menu. Ze leggen soms zelfs een voorraad zaden aan in spleten tussen boomschors. Het is ook een regelmatige bezoeker van voedertafels.

Ze nestelen in boomholen of andere natuurlijke holen of in nestkastjes.

(Bron Wikipedia)

pimpelmeesnestkast